Havnespeilet

Havnespeilet

Nye lokaler til Sandes Sparebank, samt restaurant og utleie kontorer.
Dette er det første bygget i utviklingen av Sandnes Indre Havn.
Området er en del av «Framtidens Byer».

Kunde:
DSI / Havnespeilet

Sted:
Sandes Indre Havn

Størrelse:
6000

Ferdigstillelse
2016

Flere prosjekter under: Planarbeid