Potteridokken

Potteridokken

Potteridokken

Detaljregulering av nye boliger ved havnepromenaden i  Sandnes sentrum

Sted:
Sandnes

Status:
Under regulering

Flere prosjekter under: Planarbeid