Fredheim Arena

Fredheim Arena

Byggetrinn 1 er gjennomført ved Arkitektkontoret Vest AS.
Byggetrinn 2 gjennomføres av PLANK arkitekter.

 

Kunde:
Fredheim

Sted:
Årsvollsv. 21, Sandnes

Størrelse:
ca 1960 m2 BRA

Ferdigstillelse:
2005

 

Flere prosjekter under: Kultur