Bild

Bild

Bild er et helt nytt og unikt varehus for trelasthandel. Anlegget består av butikk, kontorer, trelast med både amatør- og proff del samt lager. Påbegynt i Arkitektkontoret Vest AS, fullført i PLANK arkitekter.

Hovedaktører i anlegget vil være Byggeriet og Partnertre.

 

Kunde:
Svanholmen Bygg AS

Sted:
Svanholmen 19, Forus, Sandnes

Størrelse:
ca 12500m2 BRA

Status:
Ferdigstilt september 2008

 

Flere prosjekter under: Planarbeid