Om plank

Plank Arkitekter AS har gjennom sin stab av arkitekter med til dels lang erfaring, et bredt spektrum av kompetanser, fra eneboliger og større boligprosjekter, til kontor- og næringsbygg samt bilanlegg. Derutover har vi erfaring med både overordnet områdeplanlegging og detaljerte reguleringsplaner.

I tillegg til god og spenstig arkitektur er arealeffektivitet og fleksibilitet viktige elementer ved vår planlegging av bygninger.

I 2012 ble Plank Arkitekter AS utnevnt til Gazelle-bedrift.